Waarom is jouw onderneming in 2021 “the place to be” voor talenten?

onderneming
  1. Introductie

‘Upskilling’ is het nieuwe modewoord wereldwijd. Sterker nog, de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en zich te ontwikkelen zijn de belangrijkste redenen voor werknemers om in een bedrijf werkzaam te zijn (Randstad). Om goed te kunnen presteren, moeten medewerkers creatief, flexibel, innovatief, teamgericht zijn en effectief kunnen reageren op zakelijke uitdagingen (Drucker, Goetzel et al). Vooruitgang boeken en slagen in het werk, vergt echter niet alleen technische en interpersoonlijke vaardigheden. Medewerkers vinden het ook belangrijk om zich gelukkig, veerkrachtig en vitaal te voelen. Daarom dienen ondernemers en directeuren zich te richten op het begrijpen en ontwikkelen van dynamische capaciteiten binnen de eigen onderneming (Wright et al, Denisi & Smith, Jackson et al., Hansen et al)

2. Jouw onderneming en Skills

Arbeid is meer en meer onderhevig aan complexiteit en interactie als gevolg van een toenemende dynamiek en flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit onderzoek dat 65% van de kinderen die nu in groep 1 en 2 zitten, later beroepen uitoefenen die nu nog niet bestaan (Randstad). Medewerkers moeten daarom steeds meer in staat zijn om snel de juiste kennis te selecteren en te kunnen toepassen. Daarom hebben medewerkers voldoende vaardigheden of “skills” nodig om om zich aan te passen aan snel veranderende omstandigheden en eisen van werk (Ahmed et al, Carnevale en Smtih). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in hard skills, vaardigheden die zijn aangeleerd, die een basis kunnen vormen voor het uitoefenen van een functie. Echter, om succesvol te zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst zijn soft skills, die niet kunnen worden aangeleerd, het meest belangrijk.

Wil je nieuw talent aantrekken voor je onderneming dan is het dus van belang om in wervingsprocedures vooral te focussen op deze soft skills. De meest belangrijke soft skills zijn: organisatievermogen, communicatie (oprecht luisteren en overtuigende informatie geven), teamvaardigheden, probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen en discipline (Randstad). Speciale assessments, het inwinnen van informatie bij vorige werkgevers, het stellen van de juiste vragen of het testen via games helpen ondernemers om vast te stellen of het beoogde talent over de juiste soft skills beschikt.

3. Jouw onderneming en Employer Branding

Het identificeren en verwerven van de juiste soft skills bij medewerkers is dus voor bedrijven noodzakelijk om actief en effectief deel te kunnen nemen aan een kennisintensieve maatschappij. “Life long employment” bij één werkgever is iets van de verleden tijd. Persoonlijke groei en uitdaging staan centraal bij medewerkers en wordt vaak gevonden door regelmatig van functie en/of werkgever te wisselen. Daarnaast draagt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt bij aan het feit dat talenten genoeg te kiezen hebben. Talentvolle medewerkers kiezen die ondernemingen uit die in staat zijn hen te binden en te boeien.

Het is daarom van belang dat je als onderneming een onderscheidend “merk” bent waardoor talenten eerder voor jouw onderneming kiezen dan die van de concurrent. Dit wordt met een mooi woord “employer branding” genoemd. Dat doe je niet alleen in woord maar ook in daad: het welzijn en welbevinden van je werknemers vooropstellen waarbij het meer is dan een passend salaris en goede opleidingsmogelijkheden. Ook in de dagelijkse praktijk aandacht besteden aan vitaliteit en veerkracht van medewerkers is daarbij bepalend. Voldoende regelruimte en autonomie, een prettige fysieke en digitale werkplek, ruimte om te binden met collega’s, oog voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen en mogelijkheden tot het versterken van psychologisch en fysiek welzijn in de vorm van activiteiten, cursussen en workshops zijn daarvan goede voorbeelden.

4. Conclusie

De huidige praktijk is weerbarstig. Veel vacatures die ik voorbij zien komen bevatten nog te veel eisen die gebaseerd zijn op oud denken: langdurige ervaring in de dezelfde branche of sector en het liefst in dezelfde functie en de juiste diploma’s. Of juist een roep om jonge mensen die nog op te leiden zijn. Die vijvers zijn al een tijdje aan het opdrogen. Ik heb daarom een dringend advies: werk als onderneming voortdurend aan je merk en selecteer nieuwe medewerkers vooral op soft skills in plaats van ervaring of leeftijd. Een bijkomstigheid is ook dat je tegelijkertijd werkt aan diversiteit en inclusiviteit van je werknemersbestand. Je zult zien dat dit geen onzin is en bijdraagt aan het succes van je onderneming!

Kijk voor meer interessante informatie over het werk van de toekomst op Future of work. | Randstad

 

 

nov 11, 2021