Ontwikkelcoaching is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van een individu. Dit traject richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden, het ontdekken van sterke punten, het identificeren van uitdagingen en het creëren van een plan voor verdere groei.

Het traject van ontwikkelcoaching begint met een kosteloos kennismakingsgesprek waarin wij elkaar leren kennen en de doelen en verwachtingen van het coachingstraject worden besproken. Tijdens dit gesprek worden ook de huidige situatie en eventuele problemen of uitdagingen die jij ervaart, in kaart gebracht.

Als de ‘klik’ er is dan volgt het coachtraject.

Ik begeleid je bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het identificeren van sterke punten. Ik stimuleer je om uit je comfortzone te stappen en nieuwe uitdagingen aan te gaan om zo persoonlijke groei te bewerkstelligen. Dat gericht zijn op je huidige functie of gericht zijn op het zoeken naar een nieuwe baan.

Gedurende het coachingstraject zal ik ook helpen bij het identificeren en overwinnen van obstakels en uitdagingen. Ik moedig je aan om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen groei en ontwikkeling en zal je ondersteunen bij het creëren van een plan voor verdere groei en ontwikkeling. Coaching vind plaats door persoonlijke gesprekken, eventueel aangevuld met loopbaantesten en arbeidsmarktonderzoek.

Een belangrijk onderdeel van ons traject is het regelmatig evalueren van de voortgang. Wij zullen samen kijken naar wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Op basis van deze evaluatie kan ik eventueel het coachingstraject aanpassen en verder vormgeven.

Uiteindelijk is het doel van ontwikkelcoaching om jou te helpen bij het ontdekken van je potentieel, het verbeteren van je vaardigheden en het creëren van een helder plan voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het coachingstraject zal eindigen wanneer jouw doelen zijn bereikt en je klaar bent om zelfstandig verder te gaan.

De gesprekken kunnen plaatsvinden op locatie van Big Cheese, dat gevestigd is in het historische Sint Jozefklooster in Venray. Of op een andere locatie naar jouw voorkeur. Een combinatie met online coaching is ook mogelijk.

‘Big Cheese geeft je persoonlijke ondersteuning en advies op maat’